PROSIMY O PRZEKAZANIE 1,5% SWOJEGO PODATKU

TOWARZYSTWO NASZ SZPITAL
NUMER KRS: 0000009284

Rachunek bankowy: 14 8775 0009 0010 0109 5080 0001W SUMIE NA RZECZ SZPITALA
PRZEKAZALI¦MY SPRZĘT O WARTO¦CI OKOŁO
373 748,24 ZŁOTYCH


DZIĘKUJEMY!

Głównymi celami stowarzyszenia "Towarzystwo Nasz Szpital" są: wspieranie działalności placówek stacjonarnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej oraz rozwoju ratownictwa medycznego i promocja zdrowia.
Za pozyskane dotychczas środki Stowarzyszenie zakupiło i podarowało Szpitalowi Powiatowemu m.in.: kardiomonitor, łóżka rehabilitacyjne i materace szpitalne a Przychodni Rehabilitacji Leczniczej w Zambrowie aparat do diatermii, aparat do krioterapii, szynę do ćwiczeń kończyn dolnych ze stołem rehabilitacyjnym i rotor.
Więcej o darowiĽnie sprzętu do Przychodni Rehabilitacji Leczniczej można się dowiedzieć z artykułu na portalu www.zambrow.org

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru S±dowego 10.05.2001 roku.
Numer pozycji rejestru: 0000009284

Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie uzyskało 02.02.2006

NIP: 723-15-11-678
Regon: 451093541

Adres: ul. Fabryczna 3 lokal 207, 18-300 Zambrów

E-mail: [email protected]

Rachunek bankowy stowarzyszenia:
„Towarzystwo Nasz Szpital”:
Bank Spółdzielczy Zambrów
Nr 14 8775 0009 0010 0109 5080 0001
Aktualizacja podstrony: 14.02.2023